Saam - Aikido

Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Botsen, bewegen en bewustzijn (basiscursus)

Deze cursus is een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van ons lichaam en ons wezen om meer stabiliteit en ontspanning te ervaren in het leven, met name  door ons meer bewust te worden van de eigen houding en de verbinding met de ander.

Niemand bestaat op zichzelf. De mens is een sociaal wezen en is verbonden met andere mensen, binnen een sociale context. Dat is mooi, maar deze verbondenheid stelt ons ook voor uitdagingen. Verbindingen kunnen knellen en het leven verzwaren en kunnen de oorzaak van pijn, verdriet en onzekerheid zijn. Deze ‘verbindingen met een uitdaging’, en hoe ze ons leven beïnvloeden, staan centraal binnen deze cursus.

Onze natuurlijke reactie als we onder druk staan is vaak vechten, vluchten, bevriezen, of een combinatie van deze drie. Het nadeel van deze reacties is dat ze de verbinding verminderen en gemakkelijk de disharmonie in de relatie (en dus in ons leven) vergroten en dat is juist niet wat we willen. Botsen, bewegen en bewustzijn biedt een alternatief voor ons ‘natuurlijke gedrag’. In de cursus leer je hoe je, juist in een relatie die onder druk staat, op zoek kunt gaan naar een open, ontspannen houding. Daardoor kun je niet alleen de nodige aandacht blijven geven aan de relatie die aandacht vraagt, je vergroot daarmee ook de eigen balans. Een win-win situatie dus.

De cursus is gebaseerd op de kunst van het Ai-ki-do, ofwel de weg van harmonie in het leven. De cursus biedt fysieke oefeningen, theorie en praktische handvaten, zodat zowel het hoofd als het lichaam kunnen leren. De cursus moedigt aan tot oefenen en experimenteren in het dagelijks leven en geeft ruimte voor onderzoeken van eigen praktijkvoorbeelden. Om de cursus zo effectief mogelijk te maken, wordt gewerkt met kleine groepen van 6 tot 8 cursisten. De reacties van mensen die de basis-cursus hebben gedaan, laten zien dat deze manier van werken bijzondere inzichten en ontwikkeling kunnen opleveren.

De cursus wordt gegeven door Hans de Win. Voor vragen belt u met 06-2737-1484, of stuur een e-mail.

Enkele ervaringen:

“De cursus Botsen, bewegen en bewustzijn was veel en bracht me veel. Maar kort gezegd heb ik écht geleerd wat de kracht is van een open, ontspannen en stabiele houding. Het was verrassend, ik had het niet willen missen en wil niet meer anders.”

“Ik heb geleerd te luisteren naar wat mijn lichaam mij vertelt en tegelijkertijd mogen inzien dat ik door me van mijn lichaamshouding bewust te worden en daarin verandering te brengen ik invloed kan uitoefenen op hoe ik “iets” beleef.”

“… De eerste lessen bleef de verwarring nog aanwezig. Daarna begon het te dagen. Als NLP-er heb ik altijd aangenomen dat het taalcentrum van groot belang is en heb het vaak als leidend ervaren. Door de cursus van Hans wordt het inzicht groter. Het leven is meer. Meer dan vertalen, redeneren en betekenis geven. Met het inzicht dat Taal en Verbeelding slechts een heel klein erwtje is in je brein en dat er veel meer is, (waarmee je beweegt en dus ook botst) werd de verruiming van mijn ZIJN in gang gebracht. Het Bestaan en dus het feit dat we allen één zijn en met elkaar in verbinding staan wordt door bezig te zijn met je Lijf veel bewuster. De cursus heeft mij veel gebracht.” 

“Ik vond de cursus zeer boeiend, eye openend, en ook aanzet gevend tot een ontwikkeling die ik nooit meer wil stoppen. Ik vind dat de kwaliteit van mijn leven is toegenomen dankzij wat ik hier geleerd heb.”

Reacties zijn afgesloten.