Saam - Aikido

Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Wat we zoal doen tijdens de trainingen

Binnen Saam zien we Aikido als een manier om jezelf als mens te ontwikkelen. Omdat we die ontwikkeling breed willen ondersteunen maken we gebruik van meerdere aikido-vormen. Er is aandacht voor aikido-technieken en -kata’s, maar ook voor intuïtief Aikido, waarbij we in principe geen technieken gebruiken. Deze vorm is het meest realistisch als het gaat om leren omgaan met agressie en conflicten. Daarnaast maken we ook gebruik van Kinomichi, een bijzonder elegante aikidovorm, waarbij er geen sprake is van een aanval en er alle ruimte is om vrij en in harmonie te bewegen.

Hieronder worden enkele soorten oefeningen beschreven die in de trainingen aan de orde komen. Het is heel goed mogelijk dat dit geen duidelijk beeld oproept van wat we doen tijdens de trainingen. Om hier een beeld van te krijgen is het daarom beter enkele keren mee te komen doen.

NB: De verschillende oefeningen worden binnen de verschillende leeftijdsgroepen anders ingevuld.

Ki-oefeningen: Ki is een belangrijk begrip binnen aikido. Ki-oefeningen zijn verbindingsoefeningen waarbij je je steeds meer bewust bent van de verbondenheid binnen je zelf, met de ander en je universum. Het maakt je ‘sterker’, meer aanwezig en alerter. De aikido technieken worden zo veel mogelijk uitgevoerd ‘met ki’, ofwel ‘in verbondenheid’.

Aikido oefeningen en technieken: Aikido is een manier om om te gaan met de energie die vanuit een ander naar jou gericht is, met de bedoeling je uit evenwicht te brengen. De inzet is om de eigen veiligheid en die van de ‘aanvaller’, de Uke, te bewaren. De oefeningen zijn dan ook in de eerste plaats bedoeld om de verbinding met de ander aan te gaan, de gezamenlijkheid waar te nemen en vorm te geven aan de situatie. Naarmate een aanval meer realistisch wordt, wordt het moeilijker om technieken uit te voeren. We spreken dan hooguit van een strategie waarbij de bewegingen zo veel mogelijk intuïtief tot stand komen. Daarbij is het nog belangrijker goed contact te maken met Uke.

Tsuzuki Waza: Dit zijn series van technieken of bewegingen. Er zijn in totaal 30 beschreven Tsuzuki Waza’s (TW’s). Daarnaast kan iedereen eigen TW’s bedenken. De TW’s zijn bedoeld om los te komen van de individuele techniek en te oefenen om gedurende langere tijd ontspannen te bewegen en aandacht te behouden voor relatie en houding.

Rollen en vallen: Veel technieken eindigen met een rol of een val. Om dit veilig te kunnen doen, doen we rol- en valoefeningen. In de 50+ groep worden de technieken aangepast zodat rollen en vallen niet nodig is.

Houten wapens: We maken gebruik van houten wapens om bewegings-oefeningen te doen. We gebruiken hiervoor een houten zwaard (boken), of een houten stok (jo).

Ademhalingsoefeningen: We verbinden ons via onze adem met het leven en de ruimte waar(in) we ons bevinden. Door de ademhalingsoefeningen wordt die verbinding intensiever. Een uitbreiding van de ademhalingsoefeningen zijn de stem-oefeningen.

Meditatieve oefeningen: Meditatie is een manier om onszelf en de wereld te ervaren zonder deze te benoemen, te beoordelen of in te delen. Het verbreedt onze waarneming en brengt ons in het nu.

Reacties zijn afgesloten.