Saam - Aikido

Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Saam en de kunst van in verbinding zijn

Saam kun je lezen als het enkelvoud van Samen. Saam staat voor de eigen intentie en verantwoordelijkheid om contact te maken, “in verbinding” te zijn en rekening te houden met jezelf en anderen.

Saam-Aikido wil bijdragen aan de kwaliteit van het leven door aandacht te hebben voor de eigen houding en de manier waarop we ons verhouden met andere mensen, onze leefomgeving, ons bestaan, met name ook als we worden uitgedaagd. Daarvoor is het belangrijk dat we goed contact kunnen maken. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Spanningen, angst en onzekerheid verminderen onze mogelijkheden. Dat merken we bijvoorbeeld als een ander niet goed contact met ons maakt of anders reageert dan we verwachten als wij contact proberen te maken.

Goed contact maken is een hele kunst. Dat is de kunst die we beoefenen binnen Saam.   

Het beoefenen van de kunst van het Aikido biedt prachtige mogelijkheden om te leren zo goed mogelijk ‘in verbinding’ te zijn en contact te maken. Vanuit deze basis zijn meerdere toepassingen ontstaan, zoals de cursus Botsen, bewegen en bewustzijn en aiki-coaching

Reacties zijn afgesloten.