Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Geven en ondersteunen

Tijdens de aikido-lessen bij Saam nemen de begrippen geven en ondersteunen een belangrijke plek in. Tijdens verschillende Ki-lessen in de afgelopen maanden hebben we het proces van geven en ondersteunen nader onderzocht. Welke houding vraagt het en wat betekent het voor de interactie tussen mensen? Wanneer start bijvoorbeeld het proces van geven en wanneer stopt het? Een van de oefeningen in dit kader is het gewicht van onze armen geven aan een ander. Dat blijkt lastig. Een andere oefening is elkaar zo bewust mogelijk een houten stok geven. De interacties in het proces van geven blijken ingewikkelder dan we denken. Het begint eerder dan we denken en het eindigt later.

Wanneer we het geleerde toepassen op oefeningen waarbij we de uitdaging steeds wat groter maken, blijkt dat we goed om kunnen gaan met de uitdaging zolang we kunnen blijven geven. Lukt dat niet, dan verliezen we de verbinding. We trekken ons terug of gaan de ander controleren. Tijdens de les blijkt dat ondersteunen en accepteren vormen zijn van geven. Er is eigenlijk geen verschil. Een mooi inzicht!

Ook het begrip ondersteunen hebben we nader onderzocht in verschillende Ki-lessen. Het is belangrijk verschil te maken tussen ondersteunen in materiële zin en in menselijke zin. In materiële zin is ondersteunen de last dragen en daarmee de verantwoordelijkheid voor een situatie. De poten van een tafel ondersteunen bijvoorbeeld het tafelblad. Zij dragen letterlijk het gewicht. Met ondersteunen in menselijke zin bedoelen we veel meer iemand helpen om zijn doel te bereiken, zonder de ander je wil op te leggen of te veel te sturen. Dat blijkt vaak moeilijker dan we denken.

Tijdens de verschillende oefeningen die we hebben gedaan bleek hoezeer we als mensen geneigd zijn om elkaar op een materiële manier te ondersteunen als we een ander willen helpen. We nemen gemakkelijk de verantwoordelijkheid over van degene die we ondersteunen en als we zelf ondersteuning vragen zijn we snel geneigd om die ander verantwoordelijk te maken voor de situatie.

Reacties zijn afgesloten.