Saam - Aikido

Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Botsen, bewegen en bewustzijn (basiscursus)

Deze cursus is een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van ons lichaam en ons wezen om meer stabiliteit en ontspanning te ervaren in het leven, met name door ons meer bewust te worden van de eigen houding en de verbinding met de ander.

Niemand bestaat op zichzelf. De mens is een sociaal wezen en is verbonden met andere mensen, binnen een sociale context. Onze verbondenheid brengt ons vreugde, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Verbindingen kunnen knellen, het leven verzwaren en de oorzaak van pijn, verdriet en onzekerheid zijn. Deze ‘verbindingen met een uitdaging’, en hoe ze ons leven beïnvloeden, staan centraal binnen deze cursus.

De cursus biedt een alternatief voor ons ‘natuurlijke gedrag’ van vechten, vluchten of bevriezen, waardoor je de nodige aandacht kunt (blijven) geven aan de relatie die aandacht vraagt en ook de eigen balans vergroot. Een win-win situatie dus.

De cursus is gebaseerd op de kunst van het Aikido, ofwel de weg van harmonie in het leven en biedt fysieke oefeningen, theorie en praktische handvaten, zodat zowel het hoofd als het lichaam kunnen leren. Omdat we in kleine groepen werken is er veel ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden. De reacties van mensen die de cursus hebben gedaan, laten zien dat deze manier van werken bijzondere inzichten en ontwikkeling kunnen opleveren.

De cursus wordt gegeven door Hans de Win. Voor vragen bel je met 06-2737-1484, of stuur een e-mail.

Enkele ervaringen:

“De cursus Botsen, bewegen en bewustzijn was veel en bracht me veel. Maar kort gezegd heb ik écht geleerd wat de kracht is van een open, ontspannen en stabiele houding. Het was verrassend, ik had het niet willen missen en wil niet meer anders.”

“Ik heb geleerd te luisteren naar wat mijn lichaam mij vertelt en tegelijkertijd mogen inzien dat ik door me van mijn lichaamshouding bewust te worden en daarin verandering te brengen ik invloed kan uitoefenen op hoe ik “iets” beleef.”

“… De eerste lessen bleef de verwarring nog aanwezig. Daarna begon het te dagen. Als NLP-er heb ik altijd aangenomen dat het taalcentrum van groot belang is en heb het vaak als leidend ervaren. Door de cursus van Hans wordt het inzicht groter. Het leven is meer. Meer dan vertalen, redeneren en betekenis geven. Met het inzicht dat Taal en Verbeelding slechts een heel klein erwtje is in je brein en dat er veel meer is, (waarmee je beweegt en dus ook botst) werd de verruiming van mijn ZIJN in gang gebracht. Het Bestaan en dus het feit dat we allen één zijn en met elkaar in verbinding staan wordt door bezig te zijn met je Lijf veel bewuster. De cursus heeft mij veel gebracht.” 

“Ik vond de cursus zeer boeiend, eye openend, en ook aanzet gevend tot een ontwikkeling die ik nooit meer wil stoppen. Ik vind dat de kwaliteit van mijn leven is toegenomen dankzij wat ik hier geleerd heb.”

Reacties zijn afgesloten.