Saam - Aikido

Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Versterken van individu en groep

Naast aikido-lessen biedt Hans de Win ook individuele begeleiding en inspirerende trainingen voor mensen en organisaties die streven naar meer stabiliteit en evenwicht in het leven en de onderlinge relaties.

Meer verbinding en betere samenwerking binnen organisaties
Gebrekkig contact en te weinig zicht op de onderlinge verbondenheid zijn belangrijke factoren die bijdragen aan disharmonie en conflicten. Dat geldt zowel voor individuen, als voor groepen mensen en organisaties.

Het kan gaan om een teamdag, met het doel de onderlinge band te versterken en bepaalde thema’s aandacht te geven. Het kan ook gaan om een training van meerdere bijeenkomsten. Begrippen binnen het kwaliteitskader waar u aan kunt denken:

  • Onderlinge verbondenheid en contact maken
  • Omgaan met stress, conflicten en weerstand

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Hans de Win biedt individuele ondersteuning die is gericht op het verbeteren van in verbinding zijn ofwel je verbonden voelen. De aanleiding kan zijn een bepaalde last die het leven zwaar maakt, of de wens om wat goed gaat nog verder te verbeteren.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Reacties zijn afgesloten.