Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Theorie van het leven: werking van de hersenen

Dit artikel beschrijft een onderdeel van de levens-theori van Yoshigasaki sensei, geschreven in mijn eigen woorden, aangevuld met eigen inzichten.

Ons brein is een ingewikkeld ding. Er schijnen meer verbinden tussen brein-synapsen te zijn dan er sterren zijn in het heelal. Dick Swaap (o.a.) heeft er een dik boek over geschreven (wat ik niet gelezen heb). Yoshigasaki sensei houdt het simpel voor ons: We hebben een linker- en een rechter hersenhelft. De linkerkant bevat o.a. onze taalmogelijkheden (die we gebruiken om te denken) en onze verbeelding. De rechter hersenhelft stuurt ons lichaam aan en doet dat min of meer automatisch, als vanzelf. Ons hart klopt, we verteren ons voedsel, we reageren op wat we tegenkomen. De rechter hersenhelft werkt erg zelfstandig. De linkerkant kan de rechterkant echter wel flink beïnvloeden en niet altijd op een gunstige manier. Het is dus zaak dat we leren hoe de linkerkant de rechterkant kan ondersteunen. Een belangrijke steun van “links” is “stil zijn”, niet mee bemoeien. Laat de rechterkant doen wat ie goed kan: het lichaam aansturen op een intuïtieve manier.

Denken (links) is woorden geven aan indrukken, gedachten, gevoelens. Het denken beïnvloed ons handelen in grote mate en weerhoud ons lichaam om natuurlijk en snel te kunnen reageren. Denken gaat relatief langzaam. Als we voortdurend zouden denken voordat we handelen zouden we in een soort constante vertraging leven. Denken gebeurt als vanzelf in punten omdat we woorden gebruiken, waarmee we onze beelden en ons handelen gemakkelijk vastzetten. het is daarom belangrijk dat we in lijnen leren denken, lijnen gaan zien (zie ook artikel over lijnen en punten).

Hoe kunnen we het taaldeel van ons brein uitschakelen? Onder andere door te mediteren. We doen dan niets en ervaren een situatie van niet-denken. We geven dan geen woorden aan onze waarneming of gedachten. Dit vergt enige oefening. Deze “stilte ervaring” uit de meditatie kan ons lichaam opslaan en gebruiken als het gaat handelen. Door oefeningen kunnen we leren ons denken (bewust) uit te zetten zodat we leren te vertrouwen op ons intuïtief handelen. (Zie ook artikel over mediteren.)

Door verbeelding (links) kunnen we ons lichaam “sturen”. Dat doen we voortdurend op allerlei manieren, positief en negatief. Positief is wat ons betere kansen in de nabije toekomst geeft. Verkeerde verbeelding maakt dat ons lichaam minder goed functioneert dan het zou kunnen. Het is daarom belangrijk na te gaan welke verbeelding we gebruiken bij hetgeen we doen. Gaat iets vanzelf, dan gebruiken we waarschijnlijk de juiste verbeelding. Gaat iets niet vanzelf, ontstaat er weerstand, dan gebruiken we waarschijnlijk een verkeerd beeld om ons handelen te sturen.

Reacties zijn afgesloten.