Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Theorie van het leven: Stap voor stap (verleden, nu, toekomst)

Het idee dat we hebben over het leven bepaalt voor een groot deel hoe we leven. Dit geldt ook voor onze ideeën over verleden en toekomst. Goed beschouwd is er alleen het nu. Het verleden is geweest, de toekomst is er nog niet. Er is alleen nu. We creëren in ons brein ideeën en beelden van verleden en toekomst en leven alsof verleden en toekomst werkelijk bestaan. Dit geeft ons een beeld van wie wij zijn en perspectief voor handelen.

Het beeld dat wij hebben van het verleden en de toekomst verdient onze aandacht. Onze ervaringen uit het verleden kunnen waardevol zijn om ons leven richting te geven en om op de juiste manier te handelen. Te veel aandacht schenken aan het verleden kan resulteren in te weinig aandacht voor het heden en de toekomst. Een te duidelijk doel stellen dat (te) ver in de toekomst ligt, heeft ook zijn risico’s. Mogelijk heb je hierdoor (te) weinig aandacht voor dingen die niet bijdragen aan het bereiken van je doel, zoals aandacht voor mensen in je omgeving. Of misschien zie je deze mensen zelfs als obstakel op weg naar je doel. Een ander risico bij doelen die ver in de toekomst liggen is, dat de lat gemakkelijk te hoog wordt gelegd. Teleurstelling is dan het resultaat, ondanks al het harde werken.

Gezond en bewust leven betekent je voorbereiden op wat kan komen door je voor te stellen welke richtingen je levenslijn op kan gaan en welke zijpaden daarbij mogelijk zijn. (Zie ook artikel over lijndenken.) Op deze mogelijkheden kun je je voorbereiden. Vervolgens leef je je leven stap voor stap, zover je dat kunt overzien. Bij iedere stap kunnen er mogelijke zijpaden afvallen die er niet meer toe doen. Dit is denken in lijnen (mogelijkheden) i.p.v. in punten (doelen). Dat is een fundamenteel andere benadering.

Je levenslijn ontwikkelt zich en krijgt vorm. Afhankelijk van de ervaringen die je hebt zul je betekenis geven aan je verleden. Je verleden kan dus veranderen. Dit kan op zijn beurt effect hebben op stappen die je neemt richting de toekomst. Toekomst en verleden beïnvloeden elkaar steeds opnieuw. Je levenslijn (verleden en toekomst) is steeds aan verandering onderhevig.

Yoshigasaki sensei heeft ons een manier gegeven om in het nu te zijn: Ga in verbeelding naar de toekomst over een seconde en kom terug naar het nu. (You come back from the future.) Verschillende oefeningen die we al doen kunnen we op deze manier inzetten: Op de tenen en terug. In seiza, openen en sluiten.

(Dit is een onderdeel van de life-theory van Yoshigasaki sensei, geschreven in mijn eigen woorden, uitgebreid met eigen inzichten.)

Reacties zijn afgesloten.