Saam – Aikido

Saam wil de mogelijkheden van mensen om contact te kunnen maken en in verbinding te zijn vergroten - Goes, Zeeland

Saam-aikido en de kunst van in verbinding zijn

Saam kun je lezen als het enkelvoud van Samen. Saam staat voor de eigen intentie en verantwoordelijkheid om contact te maken, “in verbinding” te zijn en rekening te houden met jezelf en anderen.

Saam-Aikido wil bijdragen aan de kwaliteit van het leven door aandacht te hebben voor de eigen houding en de manier waarop we ons verhouden met andere mensen, onze leefomgeving, ons bestaan, met name als we worden uitgedaagd. Daarvoor is het belangrijk dat we goed contact kunnen maken. Goed contact maken is echter niet vanzelfsprekend als we onder druk staan. Spanningen, angst en onzekerheid verminderen namelijk onze mogelijkheden.

Ieder mens heeft een systeem dat ons beschermt als we problemen tegenkomen. Onze natuurlijk reactie bestaat dan uit vechten, vluchten en/of bevriezen. Deze natuurlijke reacties beschermen ons, maar zorgen er ook voor dat we het contact met de ander verliezen. Dat is vooral lastig als de kwaliteit van ons leven afhankelijk is van deze contacten, zoals binnen het gezin, familie, de buurt of het werk. Aikido beoefenen is leren om actief te streven naar harmonie en verbinding, waardoor we niet alleen het contact met de ander niet verliezen, maar juist dat contact versterken, ook als de relatie onder druk staat.

Goed contact maken is vaak een hele kunst. Dát is de kunst die we beoefenen binnen Saam-aikido.

Reacties zijn afgesloten.